Sálavé topení je tradiční způsob vytápění místností známý již v dávné historii. Energie vytvořená pálením dřeva v sálavém krbu (kamnech) je předávána do interiéru tzv. sáláním pomocí teplosměnných ploch. Topeniště je s menšími přikládacími dvířky, se šamotovým tahovým systémem. Dimenzování vychází z vytápěného prostoru se zohledněním komína. Sálavé topení zajišťuje rovnoměrnější rozložení tepla v prostoru.

Akumulační krby

Akumulační krby patři mezi trendy současné doby. U těchto krbů nedochází k přesoušení vzduchu a je omezená prašnost.

Při stavbě je použita speciální akumulační krbová vložka, na kterou je napojen akumulační systém, a to buď tahový systém, nebo akumulační prstence. Dalším funkčním faktorem je pak samotná obestavba akumulačního krbu, kdy je použito speciálních akumulačních desek, které sálají teplo do místnosti.

Výhody akumulačního krbu

  • sálavé vytápění
  • schopnost akumulace
  • dlouhá doba tepelné setrvačnosti
  • menší teplotní výkyvy než u horkovzdušných systémů
  • delší doba nutná k přiložení
  • vyšší celkový výkon
  • vyšší účinnost celého systému
  • nižší provozní náklady